כאפיות תוצר הארץ עבודת יד ייחודית איכות גבוה והגדולה בשוק 120ס"מ על 120 ס"מ 
זמין מגוון רחב של צבעים